Kontakt

Awbud-developer Sp. z o. o.
ul. Szybka 1f/C, 50-421 Wrocław
tel: 71 357 18 18, 660 752 194
e-mail: sprzedaz@awbud-developer.pl

NIP 8942660870, REGON 932494383
KRS 0000038066
Kapitał zakładowy 2 062 000,00 zł

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30
Sobota, Niedziela – nieczynne

Formularz kontaktowy


  Informujemy, że:

  1. administratorem przekazanych danych jest Awbud – developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS:0000038066;

  2. dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” (np. przedstawienia oferty); dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;

  3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;

  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.

  5. w zakresie, w jakim korespondencja dotyczy czynności wykonywanych przez Awbud – developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz osób trzecich na podstawie zawartych umów, administratorem przekazanych danych mogą być także te osoby zaś Awbud – developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podmiotem zobowiązanym do przetwarzania danych. W takim wypadku o tożsamości osoby trzeciej- administratora danych, informacja znajduje się na stronie www przy informacji dotyczącej kontaktu z Awbud – developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub zostanie przekazana przy pierwszej odpowiedzi na kontakt nawiązany za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Informujemy również, że przysługuje Państwu:

  1.  prawo do dostępu do danych osobowych,

  2. żądania sprostowania danych osobowych,

  3. żądania usunięcia danych,

  4. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.